slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image

Inverter Growatt

Bộ lọc
- 23%
Thiết bị Wifi Inverter Growatt (ShineWifi-S)
Xem nhanh
- 23%
Thiết bị Wifi Inverter Growatt (ShineWifi-X)
Xem nhanh
- 20%
Smart Meter Growatt 1Pha
Xem nhanh

Smart Meter Growatt 1Pha

1.590.000₫
1.990.000₫
- 22%
Smart Meter Growatt 3Pha
Xem nhanh

Smart Meter Growatt 3Pha

3.500.000₫
4.500.000₫
- 21%
Inverter Hòa Lưới Growatt 2KW (2000-S)
Xem nhanh

Inverter Hòa Lưới Growatt 2KW (2000-S)

6.090.000₫
7.667.000₫
- 25%
Inverter Hòa Lưới Growatt 3KW (3000-S)
Xem nhanh

Inverter Hòa Lưới Growatt 3KW (3000-S)

6.690.000₫
8.957.000₫
- 29%
Inverter Hòa Lưới Growatt 2.5KW (MIN 2500TL-X)
Xem nhanh
- 15%
Inverter Hòa Lưới Growatt 3KW (MIN 3000TL-X)
Xem nhanh
- 39%
Inverter Hòa Lưới Growatt 3.6KW (MIN 3600TL-X)
Xem nhanh
- 22%
Inverter Hòa Lưới Growatt 4.6KW (5000MTL-S)
Xem nhanh
- 22%
Inverter Hòa Lưới Growatt 5KW (5500MTL-S)
Xem nhanh

Inverter Hòa Lưới Growatt 5KW (5500MTL-S)

10.550.000₫
13.507.000₫
- 29%
Inverter Hòa Lưới Growatt 4.2KW (MIN 4200TL-X)
Xem nhanh
- 15%
Thiết bị giám sát Growatt ShineMaster
Xem nhanh

Thiết bị giám sát Growatt ShineMaster

10.990.000₫
13.000.000₫
- 16%
Inverter Hòa Lưới Growatt 5KW (MIN 5000TL-X)
Xem nhanh
- 18%
Inverter Hòa Lưới Growatt 6KW (MIN 6000TL-X)
Xem nhanh
- 25%
Inverter Hòa Lưới Growatt 7KW (7000MTL-S)
Xem nhanh

Inverter Hòa Lưới Growatt 7KW (7000MTL-S)

14.590.000₫
19.357.000₫
- 17%
Inverter Hybrid độc lập Growatt 3.5KW (SPF3500ES)
Xem nhanh

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: