slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image

Pin lưu trữ Lithium

Bộ lọc
- 3%
Pin Lithium GIGABOX 5E 48V-100A
Xem nhanh

Pin Lithium GIGABOX 5E 48V-100A

17.900.000₫
18.500.000₫
- 5%
Pin Lithium Sofar 48V-2KW - GTX2000
Xem nhanh

Pin Lithium Sofar 48V-2KW - GTX2000

20.210.000₫
21.219.000₫
- 7%
Pin Lithium Sofar 48V-50A (GTX2500) 1pha
Xem nhanh

Pin Lithium Sofar 48V-50A (GTX2500) 1pha

23.990.000₫
25.690.000₫
- 2%
Pin Lithium Growatt 48V-4.8KW (Hope 4.8L-C1)
Xem nhanh

Pin Lithium Growatt 48V-4.8KW (Hope 4.8L-C1)

34.900.000₫
35.500.000₫
- 2%
Pin Lithium Growatt 48V-5KW (AXE 5.0L)
Xem nhanh

Pin Lithium Growatt 48V-5KW (AXE 5.0L)

42.500.000₫
43.450.000₫
- 7%
Pin Lithium Sofar 48V-100A (GTX5000) 1pha
Xem nhanh

Pin Lithium Sofar 48V-100A (GTX5000) 1pha

45.990.000₫
49.500.000₫
- 2%
Pin Lithium Growatt 48V-10KW (AXE 10.0L)
Xem nhanh

Pin Lithium Growatt 48V-10KW (AXE 10.0L)

83.800.000₫
85.900.000₫
- 5%
Pin Lithium Sofar 10KW (GTX3000-H4)
Xem nhanh

Pin Lithium Sofar 10KW (GTX3000-H4)

108.990.000₫
115.000.000₫
- 2%
Pin Lithium Growatt 48V-15KW (AXE 15.0L)
Xem nhanh

Pin Lithium Growatt 48V-15KW (AXE 15.0L)

124.500.000₫
127.600.000₫
- 4%
Pin Lithium Sofar 12.5KW (GTX3000-H5)
Xem nhanh

Pin Lithium Sofar 12.5KW (GTX3000-H5)

129.990.000₫
135.000.000₫
- 3%
Pin Lithium Sofar 15KW (GTX3000-H6)
Xem nhanh

Pin Lithium Sofar 15KW (GTX3000-H6)

152.990.000₫
157.000.000₫
- 2%
Pin Lithium Growatt 48V-20KW (AXE 20.0L)
Xem nhanh

Pin Lithium Growatt 48V-20KW (AXE 20.0L)

163.800.000₫
167.500.000₫
- 2%
Pin Lithium Sofar 17.5KW (GTX3000-H7)
Xem nhanh

Pin Lithium Sofar 17.5KW (GTX3000-H7)

174.990.000₫
179.000.000₫
- 3%
Pin Lithium Sofar 20KW (GTX3000-H8)
Xem nhanh

Pin Lithium Sofar 20KW (GTX3000-H8)

196.990.000₫
203.000.000₫
- 2%
Pin Lithium Growatt 48V-25KW (AXE 25.0L)
Xem nhanh

Pin Lithium Growatt 48V-25KW (AXE 25.0L)

204.800.000₫
209.500.000₫
- 2%
Pin Lithium Sofar 22.5KW (GTX3000-H9)
Xem nhanh

Pin Lithium Sofar 22.5KW (GTX3000-H9)

218.990.000₫
223.000.000₫
- 4%
Pin Lithium Sofar 25KW (GTX3000-H10)
Xem nhanh

Pin Lithium Sofar 25KW (GTX3000-H10)

239.990.000₫
249.000.000₫
- 2%
Pin Lithium Growatt 48V-30KW (AXE 30.0L)
Xem nhanh

Pin Lithium Growatt 48V-30KW (AXE 30.0L)

245.400.000₫
251.600.000₫

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: